Global searching is not enabled.
Skip to main content

Weekly outline

 • Konu 1: Raporlar: Codebook ve OLAP Küpleri

  • Konu 1: Raporlar: Codebook ve OLAP Küpleri videosu Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 1: Raporlar- Codebook ve OLAP Küpleri Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 2: Raporlar: Vaka Özetleri, Satıra Göre ve Sütuna Göre Rapor Özetleri

  • Konu 2: Raporlar: Vaka özetleri, satıra göre ve sütuna göre rapor özetleri Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 2: Raporlar: Vaka Özetleri, Satıra Göre ve Sütuna Göre Rapor Özetleri Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 3: Tanımlayıcı istatistikler: Frekanslar ve Tanımlayıcı İstatistikler

  • Konu 3: Tanımlayıcı istatistikler: Frekanslar ve tanımlayıcı istatistikler Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 3: Tanımlayıcı istatistikler: Frekanslar ve Tanımlayıcı İstatistikler Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 4: Tanımlayıcı istatistikler: Explore

  • Konu 4: Tanımlayıcı istatistikler: Explore Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 4: Tanımlayıcı İstatistikler: Explore Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 5: Tanımlayıcı istatistikler: Çapraz tablolar

  • Konu 5: Tanımlayıcı istatistikler: Çapraz tablolar Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 5: Tanımlayıcı İstatistikler: Çapraz Tablolar Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 6: Ortalamaların karşılaştırılması: Ortalamalar ve tek örneklem t-testi

  • Konu 6: Ortalamaların karşılaştırılması: Ortalamalar ve tek örneklem t-testi Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 6: Ortalamaların karşılaştırılması: Ortalamalar ve Tek Örneklem t-testi Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 7: Ortalamaların karşılaştırılması: Bağımsız örnekler t-testi

  • Konu 7: Ortalamaların karşılaştırılması: Bağımsız örnekler t-testi Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 7: Ortalamaların karşılaştırılması: Bağımsız Örnekler t-testi Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 8: Ortalamaların karşılaştırılması: Eşli (ilişkili) örnekler t-testi

  • Konu 8: Ortalamaların karşılaştırılması: Eşli (ilişkili) örnekler t-testi Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 8: Ortalamaların Karşılaştırılması: Eşli (ilişkili) Örnekler t-testi Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 9: Ortalamaların karşılaştırılması: Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)

  • Konu 9: Ortalamaların karşılaştırılması: Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 9: Ortalamaların Karşılaştırılması: Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 10: Parametrik olmayan testler (Adım testi, tek örneklem Kolmogorov-Simirnov testi ve 2 bağımsız örnekler testi)

  • Konu 10: Parametrik olmayan testler (Adım testi, tek örneklem Kolmogorov-Simirnov testi ve 2 bağımsız örnekler testi) Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 10: Parametrik Olmayan Testler (Adım testi, tek örneklem Kolmogorov-Simirnov testi ve 2 bağımsız örnekler testi) Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 11: Parametrik olmayan testler: 2 eşli örneklem testi ve K-eşli örneklem testi

  • Konu 11: Parametrik olmayan testler: 2 eşli örneklem testi ve K-eşli örneklem testi Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 11: Parametrik olmayan testler: 2 eşli örneklem testi ve K-eşli örneklem testi Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 12: Korelasyon

  • Konu 12: Korelasyon Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 12: Korelasyon Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 13: Ki-kare bağımsızlık testleri

  • Konu 13: Ki-kare bağımsızlık testleri Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 13: Ki-kare bağımsızlık testleri Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
 • Konu 14: Basit doğrusal regresyon

  • Konu 14: Basit doğrusal regresyon Lesson
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 14: Basit Doğrusal Regresyon Ders Notu File
   Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer