Global searching is not enabled.
Skip to main content

Weekly outline

 • İletişim & Kurs Duyuruları

  Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 1: Örneklem Büyüklüğü

  • Konu 2: Parametre Tahmini

   • Parametre Tahmini Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Parametre Tahmini Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 3: Hipotez Testi

   • Hipotez Testi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Hipotez Testi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 4: 1. ve 2. Tip Hatalar ve Testin Gücü

   • 1. ve 2. Tip Hatalar ve Testin Gücü Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • 1. ve 2. Tip Hatalar ve Testin Gücü Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 5: Etki Büyüklüğü

   • Etki Büyüklüğü Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Etki Büyüklüğü Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 6: Anket Çalışmalarında Örnek Büyüklüğü Hesaplama

   • Anket Çalışmalarında Örnek Büyüklüğü Hesaplama Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Anket Çalışmalarında Örnek Büyüklüğü Hesaplama Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 7: G-Power Programı Kurulumu

   • G-Power Programı Kurulumu Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • G-Power Programı Kurulumu Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 8: Tek Örneklem Ortalaması İçin T Testi

   • Tek Örneklem Ortalaması İçin T Testi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Tek Örneklem Ortalaması İçin T Testi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 9: Oran İçin Tek Örneklem Testi

   • Oran İçin Tek Örneklem Testi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Oran İçin Tek Örneklem Testi Ders notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 10: Bağımsız İki Grup Ortalaması İçin t-Testi

   • Bağımsız İki Grup Ortalaması İçin t-Testi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Bağımsız İki Grup Ortalaması İçin t-Testi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 11: Eşli t-Testi (Paired t-Test)

   • Eşli t-Testi (Paired t-Test) Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Eşli t-Testi (Paired t-Test) Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 12: İki Grup Oranını Karşılaştırma

   • İki Grup Oranını Karşılaştırma Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • İki Grup Oranını Karşılaştırma Ders notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 13: Bağımlı (Eşli) İki Grup Oranını Karşılaştırma

   • Bağımlı (Eşli) İki Grup Oranını Karşılaştırma Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Bağımlı (Eşli) İki Grup Oranını Karşılaştırma Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 14: Wilcoxon Sıra İşaret Testi

   • Wilcoxon Sıra İşaret Testi Ders Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Wilcoxon Sıra İşaret Testi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 15: Tek Örneklem İçin Wilcoxon Sıra İşaret Testi

   • Tek Örneklem İçin Wilcoxon Sıra İşaret Testi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Tek Örneklem İçin Wilcoxon Sıra İşaret Testi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 16: Wilcoxon Mann Whitney Testi

   • Wilcoxon Mann Whitney Testi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Wilcoxon Mann Whitney Testi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 17: Korelasyon Katsayısının Anlamlılığını Test Etme

   • Korelasyon Katsayısının Anlamlılığını Test Etme Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Korelasyon Katsayısının Anlamlılığını Test Etme Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 18: İki Bağımsız Kitle Korelasyonları Arasındaki Farkın Test Edilmesi

   • İki Bağımsız Kitle Korelasyonları Arasındaki Farkın Test Edilmesi Videsu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • İki Bağımsız Kitle Korelasyonları Arasındaki Farkın Test Edilmesi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 19: Doğrusal (Lineer) Regresyon

   • Doğrusal (Lineer) Regresyon Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Doğrusal (Lineer) Regresyon Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 20: Lojistik Regresyon

   • Lojistik Regresyon Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Lojistik Regresyon Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 21: Tek Yönlü Varyans Analizi ANOVA

   • Tek Yönlü Varyans Analizi ANOVA Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Tek Yönlü Varyans Analizi ANOVA Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 22: İki Yönlü Varyans Analizi

   • İki Yönlü Varyans Analizi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • İki Yönlü Varyans Analizi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 23: Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA

   • Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 24: Hotelling T2 Testi

   • Hotelling T2 Testi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Hotelling T2 Testi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 25: Çok Değişkenli Varyans Analizi MANOVA

   • Konu 25: Çok Değişkenli Varyans Analizi MANOVA Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Çok Değişkenli Varyans Analizi MANOVA Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
  • Konu 26: Ki-Kare (Chi-Square) İle Uyum İyiliği Testi

   • Ki-Kare (Chi-Square) İle Uyum İyiliği Testi Videosu Lesson
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer
   • Ki-Kare (Chi-Square) İle Uyum İyiliği Testi Ders Notu File
    PDF belgesi
    Restricted Not available unless: You belong to Kayıtlı Kursiyer