Global searching is not enabled.
Skip to main content

Blog entry by Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ

SPSS Nasıl Bir Programdır?

SPSS Nasıl Bir Programdır?

SPSS Logosu

SPSS Nedir?


SPSS, “Statistical Package for the Social Sciences” kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulan ve Türkçe karşılığı “Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi” olan günümüzde başta sağlık bilimleri olmak üzere pek çok alanda kullanılan bir istatistiksel analiz programıdır.

Görünüm bakımından Excel'e çok benzeyen programın ilk sürümü 1968 yılında piyasaya sürülmüş olup, 2010 yılından itibaren IBM SPSS Statistics olarak isimlendirilmektedir. En son sürümü IBM SPSS Statistics 26’dır.

SPSS, basitliği, takip etmesi kolay komut dili ve iyi belgelenmiş kullanım kılavuzu nedeniyle popülerdir. Bu yazılım, basit talimatlarla son derece karmaşık veri manipülasyonu ve analizi yapabilen en popüler istatistiksel paketlerden biridir

Devlet kurumları, eğitim kurumları, anket şirketleri, pazar araştırmacıları, pazarlama kuruluşları, sağlık araştırmacıları, veri madencileri ve diğerleri anket verilerini analiz etmek için kullanır.

SPSS, kullanıcılara doğru sonuçları analiz etmek için derin istatistiksel yetenekler sunar. Veri yönetim sistemini ve düzenleme araçlarını kolayca almanıza yardımcı olur. SPSS, işlevleri daha görsel olarak tasarlamanıza, oluşturmanıza, raporlamanıza ve sunmanıza yardımcı olan bir araçtır.

İstatistiksel veri analizine ek olarak, SPSS yazılımı ayrıca veri yönetimi işlevleri de sağlar. Kullanıcının seçim yapmasına, veri oluşturmasına, bir dosya yürütmesine vb. izin verir. SPSS’in bir diğer özelliği de veri belgelemesidir.

Spss'de çeşitli istatistiksel yöntemler için analizler yapılabilir. Bu yöntemlerden bazıları ise şunlardır:

 1. Tanımlayıcı istatistikler
 2. Çapraz tablo analizi
 3. Hipotez testleri
 4. Genel lineer modeller
 5. Tekrarlı ölçümler analizi
 6. Genelleştirilmiş lineer modeller
 7. Parametrik olmayan testler
 8. Regresyon
 9. Sağkalım analizi
 10. Güvenilirlik analizi
 11. Bayesçi istatistik
 12. Küme analizi
 13. Korelasyon analizİ

 • Share